Categories
Aktivnosti udruženja članova SECG ZA SLIDER

Upravni odbor Saveza ekonomista Crne Gore: Potrebno je raditi na omasovljavanju članstva

Upravni odbor Saveza ekonomista Crne Gore održao je konstituvnu sjednicu u novom sastavu, 11.decembra na Ekonomskom fakultetu.

Pored Predsjednika SECG-a Prof. dr Boža Mihailovića, sjednici su prisustvovali još:

  • Aleksandar Šćekić, Zamjenik predsjenika UO SECG
  • Radoslav Medojević, ispred Udruženja ekonomista Mojkovca
  • Rešad Hadžajlić, ispred Udruženja ekonomista Bijelog Polja
  • Krsto Spaić, ispred Udruženja ekonomista Herceg Novog
  • Prof. dr Saša Popović.

Na sastanku je prije svega istaknuta zahvalnost dosadašnjem Predsjedniku SECG-a Prof. dr Saši Popoviću za zalaganje i trud kojim je postavio čvrste temelje za razvoj Saveza u budućem periodu.

Pored razmatranja brojnih mogućnosti za nove aktivnosti, članovi Upravnog odbora su se usaglasili da je bitno posvetiti dodatni trud omasovljavanju članstva, kao i re-aktiviranju pojedinih lokalnih kancelarija Udruženja ekonomista po crnogorskim opštinama.

Istaknuta je još jednom dobra komunikacija koju Savez ima sa Vladom Crne Gore, Privrednom  komorom kao i lokalnim samoupravama, što čini stabilan oslonac za razvoj i implementaciju zajedničkih projekata u budućnosti, koji će prije svega biti okrenuti prepoznavanju potencijala ekonomskog razvoja Crne Gore i sagledavanju mogućnosti za održivi razvoj tih potencijala.