Categories
ZA SLIDER

In memoriam – Prof. dr MILENKO POPOVIĆ (1952- 2021)

Ovi naši kameniti prostori su od davnina davali ljude posebne snage i intelektualne moći. To je naše istorijsko obilježje, odredjeno kao: neobičnost, odsječitost, čestiost i briljantana umnost.  Sve je to, integralno uzevši,  malo reći za  kolegu Milenka Popovića, nedavno, neočekivano i na iznenadjenje svih nas preminulog, kada je bio u punoj intelektualnoj snazi i zrelosti i kada je mogao da napiše još briljantih radova, kao što je to činio više od četiri i po decenije svojeg plodnog i sadržajnog naučnog  i pedagoškog rada.

Neobičan po mnogo čemu: načinu i vremenu rada, zapažanjima, osobitim i originalnim predlozima, nemirnog duha i njemu svojstvenih stručnih kovanica, otišao je ekonomista rijetko vidjen na širim prostorima, jer je uvijek u njima i djelovao.  Bio je jedan od najboljih studenata, medju nas  devetsto pedeset, na titogradskom Ekonomskom fakultetu, čija  je osobenost bila zapažena od profesora još u prvom semestru, sada davne 1970. godine.  Odmah poslije briljantnog završetka studija biran je za asistenta na istom fakultetu, za oblast “Privredni razvoj“. Specijalizirao je u Velikoj Britaniji, problematiku  odnosa privrednog razvoja i tehničkog progresa, kao njegovu predvodnicu, a zatim upisao magistarske studije na Univerzitetu u Beogradu, na kome je uspješno odbranio magistarsku tezu, iz oblasti mjerenja izvora rasta jugoslovenske ekonomije.  Baveći se  najsavremenijim i najsloženijim ekonomskim problemima svakog  vremena, odbranio je doktorsku disertaciju  sa temom „Investicije u znanje i njihov uticaj na privredni rast“, pod mentorstvom poznatog jugoslovenskog ekonomiste, prof. dr Ljubomira Madžara, na Univerzitetu Crne Gore.

Predavao je na više univerziteta u zemlji i inostranstuvu i bio prepoznatljivi istraživač u oblasti privrednog razvoja, tehničkog progresa, uticaja znanja na ekonomske fenomene, mjerenja uticaja pojedinih faktora na privredni rast i razvoj, tranzicije  i dr. Kao istraživač je radio u Centru za medjunarodne studije Univerziteta u Torontu u Kanadi. Kao nezavisni istraživač je  bio često angažovan od Svjetske banke i drugih relevantih medjunarodnih institucija.

U okviru predavačke djelatnosti,  izvodio je nastavu iz više disciplina na redovnim, magistarskim i doktorskim  studijama. U svojim radovima je nastojao da što više „izmjeri“ uticaje raznih faktora na rast i razvoj ekonomije, stvarajući modele kao sredstvo za njihovo mjerenje. On je jedan od rijetkih ekonomista, koji  ih je mogao kreirati, zahvaljujući visokom nivou primijenjenih matematičkih znanja, koje je posjedovao. Njegov nemirni duh se, iz privatnog života,  transformisao u radove koje je stvarao i objavljivao u najpoznatijim  ekonomskim časopisima. Bio je vrhunski profesionalac, ali i društveno angažovani intelektualac. Njegovo angažovanje i predlozi u Savezu Ekonomista Crne Gore bili su od velikog  značaja za našu strukovnu organizaciju.

Bili smo nerazdvojini kolege i prijatelji, počev od prvih studentskih dana – pedest godina bez zaokruživanja. Imao sam čast i zadovoljstvo da se sa njim družim i vodim rasprave o važnim ekonomskim problemima i dilemama. Svaki put sam poslije tih razgovra bio bogatiji (svježiji) za neki stav, misao ili ideju. U tome je bila njegova neobičnost, pa može se sa sigurnošću reći i neponovljivost. Njegova smrt je gubitak ne samo za njegovu porodicu i prijatelje, već i ekonomsku misao Crne Gore, a i šire.

S poštovanjem prema njegovim sjenima,

Prof. dr BOŽO MIHAILOVIĆ, predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore