O nama

o_nama

Savez ekonomista Crne Gore je savez nevladinih udruženja, koji djeluju kao neprofitna i vanstranačka organizacija. Osnivačka skupština SECG-a održana je u Podgorici, 18.10.2011.godine, kada je šest nevladinih udruženja ekonomista (Mojkovac, Podgorica, Nikšić, Herceg Novi, Ulcinj, Berane) donijelo Odluku o osnivanju Saveza. Rješenje o upisu u registar NVO donijelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore (br. 5723, od 10.2011.).

Naziv Saveza na službenom jeziku je: Savez ekonomista Crne Gore, skraćeno SECG, dok je na engleskom jeziku: The Montenegro Association of Economists, skraćeno MAE.

Savez ekonomista Crne Gore je osnovan sa ciljem da poveže i koordinira rad udruženja ekonomista iz Crne Gore radi razvoja ekonomske misli i prakse. Osnov njegovog djelovanja je unapređenje saradnje među ekonomistima u Crnoj Gori, podsticanje i unapređenje saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti ekonomije i biznisa, podizanje nivoa razumijevanja ekonomskih problema i kvaliteta donošenja ekonomskih odluka, promocija i njegovanje visokih etičkih normi i standarda u radu ekonomista i slično.

Svoje aktivnosti Savez sporovodi organizovanje naučnih i stručnih konferencija, savjetovanja, foruma, okruglih stolova i rasprava o ekonomskim problemima, te informisanjem nučne, stručne i šire javnosti o ekonomskim procesima i problemima.